STABIILSUS

Soovides loodust tänada tema poolt kingitud rikkuste eest ning tundes tema ja ühiskonna ees vastutust oleme võtnud eesmärgiks anda oma panuse ökoloogilise tasakaalu säilimisse!
Mida me selleks teeme?
  • VÄHEM PLASTIKUT. Oleme seadnud eesmärgiks vähendada kasutatava plastiku mahtu 40% aastaks 2015.
  • VÄIKSEM ENERGIATARVE. Juurutame uuenduslikke tootmistehnoloogiaid, mille abil suudame aastaks 2015 vähendada elektrienergia kulu koguni 23 korda.
  • ÜMBERTÖÖTLEMINE. Looduslik mineraalvesi villitakse 100% taaskasutatavasse pakendisse, lisaks töötleme ümber kõik tootmisprotsessi käigus tekkivad jäätmed.
  • TAASKASUTUS. Tootmisprotsessi käigus püüame võimalikult palju kasutada ümbertöödeldud toormaterjali. Esimese sammuna vähendasime 2012. aastal esimestena Leedus ühe pudeli kohta kuluvat plastikukogust ning juurutasime „short neck” korkimissüsteemi, mis võimaldas aastas kokku hoida 50 tonni plastikut. Ka edaspidi otsime võimalusi tootmisprotsesside uuendamiseks, et muuta tooteid veelgi keskkonnasõbralikemaks.
LOODUS ON MEIE KODU!