VEE TOOTMINE

Kõik veed ei ole samasugused. On olemas erinevaid mineraalvee liike, mille vahel on olulisi erinevusi ja mis tulenevad vee ammutamise kohast ja viisist, kuidas ta jõuab tootmisesse aga ka villimisprotsessist ja kvaliteedikontrolli nõuetest. Looduslikku mineraalvett võib nimetada vee tootekategooria lipulaevaks, mis on allutatud kõige rangematele kvaliteedinõuetele igas tootmisetapis.
Selleks, et saada luba toodet looduslikuks mineraalveeks nimetada, peab see läbima mitmeid uuringuid ja teste.
  • Villitud vesi peab olema identne loodusliku mineraalveega, seda ei tohi lahjendada, segada, filtreerida või mõnel muul moel töödelda.
  • Ala, lätte või kaevu ümber, peab olema hoolikalt kaitstud igasuguse saastumise vastu.
Looduslik mineraalvesi, mida toodetakse ettevõttes Birštono mineraliniai vandenys ir Ko, ammutatakse Birštonas, riikliku kaitse all oleva Nemunase Jõekääru regionaalse looduspargi alal, mis ulatub 25 000 hektarini. Igasugune tööstuslik või muu majanduslik tegevus, mis võib kahjustada selle hiiglasliku piirkonna looduslikku tasakaalu, on keelatud. Nemunase jõekääru regionaalses looduspargis tehakse jõupingutusi, et loodus ja tema poolt pakutav jääks puutumatuks ning puhtaks.
Vee ammutamiseks ning villimiseks kasutatavad seadmed peavad vastama EL nõuetele ning kindlustama toodete kõrvalekalleteta puhtuse. Looduslikku mineraalvett villiv ettevõte allub regulaarsele kontrollile, et tagada toodete kõrgeim kvaliteet. Valides loodusliku mineraalvee, valid toote, mis vastab kõige rangematele nõuetele. Birštono mineraliniai vandenys ir Ko turustatav vesi omab Leedu ja EL ametlikku tunnustust.